Történet

A Debreceni Egyetemen önálló Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék (AITT) 1999-ben alakult Uray Éva professzor vezetése alatt. Ennek feladatai az általános orvosi kar graduális képzése magyar és angol nyelven, a posztgraduális képzés és szakvizsgáztatás folytatása, az intenzív szakápolóképzés valamint az 
egyetem egészségügyi főiskolai karán ekkor szerveződő mentőtisztképzés keretein belül az intenzív terápiás kurrikulum kidolgozása és oktatása volt. Az AITT ekkor még mindössze két minősített oktatóval, valamint 7 központi státuszba tartozó aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos jelölttel rendelkezett, de az a megegyezés született, hogy az újabb szakorvosjelölteket a Debreceni Egyetem már csak az AITT állományába vesz fel. Ezt követően évente átlagosan 2-3 fővel növekedett a tanszékhez tartozó orvosok száma.
 
2002-ben az egyetem belső szabályozásának megfelelően az AITT tanszékvezetői posztján váltás következett be. A meghirdetett vezetői posztra két pályázat érkezett, melyek közül Fülesdi Béla egyetemi docens pályázatát fogadta el az egyetemi vezetés. A kinevezéssel párhuzamosan történt meg az a szerkezetváltás, melynek során valamennyi aneszteziológiai és intenzív terápiás egységben dolgozó orvos az AITT állományába került át. A szerkezeti struktúra úgy alakult, hogy az egyes aneszteziológiai és intenzív terápiás egységekben egységvezetőket neveztek ki, és a szakmai, oktató- és kutatómunka koordinálása az AITT irányítása alá került. 
 
Fülesdi Béla folytatta az Uray Éva professzor által megteremtett és elkezdett graduális képzést, a szakorvos továbbképzés és a sürgősségi orvosképzés továbbra is – mint grémiumvezető – Uray professzor irányítása alatt maradt. A betegellátásban új profilokat és terápiás eljárásokat vezettünk be. Az egységes tanszéki struktúrában megteremtődött a lehetőség arra is, hogy önálló aneszteziológiával és intenzív terápiával kapcsolatos kutatási programok induljanak be, különös hangsúly került az interdiszciplináris kutatásokra. A posztgraduális továbbképzés segítésére 2002-ben első alkalommal majd azóta évenként megrendeztük a Debreceni Aneszteziológiai Napok programját, mely a szakma második legrangosabb tudományos rendezvénye. 
 
2007-ben jelentős infrastrukturális fejlesztés történt a DE-OEC területén, amely az aneszteziológiai ellátást is érintette. Az Auguszta Központ területén kialakult a hasi, mellkas-, ér- és idegsebészeti ellátást egybefoglaló központi műtőblokk és egy összességében 26 ágyas intenzív osztály valamint az AITT tanszéki infrastruktúráját és orvosi szobákat tartalmazó épületszárny. Az egyéb sebészeti szakmák ellátása továbbra is pavilonrendszerben egységvezetők irányítása alatt működik.